پلایر ارتودنسی

پلایر2385 Band Crimping دنا پویا

پلایر2385 Band Crimping دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرنوک تخت شیار دار 2384 دنا پویا

پلایرنوک تخت شیار دار 2384 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرنوک تخت صاف 2383 دنا پویا

پلایرنوک تخت صاف 2383 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایردوسرگرد2382 (16mm-Angle) دنا پویا

پلایردوسرگرد2382 (16mm-Angle) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرارچ بندینگ2381 دنا پویا

پلایرارچ بندینگ2381 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر139-2380 (18mm-Light Wire Banding) دنا پویا

پلایر139-2380 (18mm-Light Wire Banding) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایردوسرگرد2379 (12mm-Angle) دنا پویا

پلایردوسرگرد2379 (12mm-Angle) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایردوسرگرد 2372 (18MM) دنا پویا

پلایردوسرگرد 2372 (18MM) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایربراکت ریموور2377 (Bracket Remover) دنا پویا

پلایربراکت ریموور2377 (Bracket Remover) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایربراکت ریموور2376 (Bracket Remover) دنا پویا

پلایربراکت ریموور2376 (Bracket Remover) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایردلا روزا شیاردار 2375 (Dela Rosa Grooved) دنا پویا

پلایردلا روزا شیاردار 2375 (Dela Rosa Grooved) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایردلا روزا صاف 2374 (Dela Rosa Plain) دنا پویا

پلایردلا روزا صاف 2374 (Dela Rosa Plain) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر139- 2373 (14mm-Light Wire Banding) دنا پویا

پلایر139- 2373 (14mm-Light Wire Banding) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرجانسون 2371 (Johnson S.S.Crown) دنا پویا

پلایرجانسون 2371 (Johnson S.S.Crown) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرنانس 2370 (Nance) دنا پویا

پلایرنانس 2370 (Nance) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایرلوپ فورمینگ2368 (Loop Forming Young Pin) دنا پویا

پلایرلوپ فورمینگ2368 (Loop Forming Young Pin) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر یانگ2367 (Yong) دنا پویا

پلایر یانگ2367 (Yong) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر بند ریموور2366 (Band Remover) دنا پویا

پلایر بند ریموور2366 (Band Remover) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر سپراتور2363 (Separating) دنا پویا

پلایر سپراتور2363 (Separating) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پلایر بند ریموور2364 (Band Remover) دنا پویا

پلایر بند ریموور2364 (Band Remover) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com