فورسپس

کاهورن پایین راست  1164-Fig:86 دنا پویا

کاهورن پایین راست 1164-Fig:86 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مولرپایین راست 1162-Fig:22 دنا پویا

مولرپایین راست 1162-Fig:22 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

مولرپایین چپ 1161-Fig:22 دنا پویا

مولرپایین چپ 1161-Fig:22 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش ویژه پایین 1128 دنا پویا

فورسپس ریشه کش ویژه پایین 1128 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس کاهورن پایین محدب مدل 1125 دنا پویا

فورسپس کاهورن پایین محدب مدل 1125 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس مولربالا چپ و راست مدل 1126 دنا پویا

فورسپس مولربالا چپ و راست مدل 1126 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش ویژه بالا مدل 1127 دنا پویا

فورسپس ریشه کش ویژه بالا مدل 1127 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش بالا باریک مدل 1122 دنا پویا

فورسپس ریشه کش بالا باریک مدل 1122 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش بالا مدل 1124 دنا پویا

فورسپس ریشه کش بالا مدل 1124 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش پایین مدل 1123 دنا پویا

فورسپس ریشه کش پایین مدل 1123 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس سانترال بالا استیل مدل 1102 دنا پویا D&P dental forceps

فورسپس سانترال بالا استیل مدل 1102 دنا پویا D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس پرمولر بالا استیل مدل 1103 دنا پویا  D&P dental forceps

فورسپس پرمولر بالا استیل مدل 1103 دنا پویا D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس سانترال بالا استیل مدل 1101،برند D&P

فورسپس سانترال بالا استیل مدل 1101،برند D&P

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس کناین پایین  استیل مدل 1118 دنا پویا  D&P dental forceps

فورسپس کناین پایین استیل مدل 1118 دنا پویا D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس سپراتور پایین  استیل مدل 1117 دنا پویا  D&P dental forceps

فورسپس سپراتور پایین استیل مدل 1117 دنا پویا D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس سپراتور بالا  استیل مدل 1116 دنا پویا  D&P dental forceps

فورسپس سپراتور بالا استیل مدل 1116 دنا پویا D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com