فورسپس آناتومیک

فورسپس کاهورن بالا چپ آناتومیک مدل 4115 دنا پویا

فورسپس کاهورن بالا چپ آناتومیک مدل 4115 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس کاهورن بالا راست آناتومیک 4114 دنا پویا

فورسپس کاهورن بالا راست آناتومیک 4114 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس کاهورن پایین آناتومیک مدل 4112 دنا پویا

فورسپس کاهورن پایین آناتومیک مدل 4112 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس عقل پایین آناتومیک مدل 4111 دنا پویا

فورسپس عقل پایین آناتومیک مدل 4111 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس مولر پایین آناتومیک مدل 4109 دنا پویا

فورسپس مولر پایین آناتومیک مدل 4109 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس ریشه کش پایین آناتومیک مدل 4110 دنا پویا

فورسپس ریشه کش پایین آناتومیک مدل 4110 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس پرمولر پایین آناتومیک مدل 4108 دنا پویا

فورسپس پرمولر پایین آناتومیک مدل 4108 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس عقل بالا آناتومیک مدل 4107 دنا پویا

فورسپس عقل بالا آناتومیک مدل 4107 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

فورسپس عقل بالا آناتومیک مدل 4107 دنا پویا  - D&P dental forceps

فورسپس عقل بالا آناتومیک مدل 4107 دنا پویا - D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ست فورسپس 11 عددی آناتومیک مدل 4100 دنا پویا - D&P dental forceps

ست فورسپس 11 عددی آناتومیک مدل 4100 دنا پویا - D&P dental forceps

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com