ترمیمی

هند پلاگرمدل 1974-1.0MM دنا پویا

هند پلاگرمدل 1974-1.0MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

ست سری آرش کرون 4 عددی دنا پویا

ست سری آرش کرون 4 عددی دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم نخ زیر لثه دسته هالو مدل H3246 دنا پویا

قلم نخ زیر لثه دسته هالو مدل H3246 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند پلاگرمدل 1973-0.8MM دنا پویا

هند پلاگرمدل 1973-0.8MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند پلاگرمدل 1972-0.6MM دنا پویا

هند پلاگرمدل 1972-0.6MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند پلاگرمدل 1971-0.5MM دنا پویا

هند پلاگرمدل 1971-0.5MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند اسپریدر مدل 1963-0.5MM دنا پویا

هند اسپریدر مدل 1963-0.5MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند اسپریدر مدل 1962-0.4MM دنا پویا

هند اسپریدر مدل 1962-0.4MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

هند اسپریدر مدل 1961-0.3MM دنا پویا

هند اسپریدر مدل 1961-0.3MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آمالگام کریر پلاستیکی دنا پویا

آمالگام کریر پلاستیکی دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کوتاکاتر راست مدل 1624 دنا پویا

قلم کوتاکاتر راست مدل 1624 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کارور لوزی فراهم  مدل 1582 دنا پویا

کارور لوزی فراهم مدل 1582 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کندانسور آمالگام  صاف M مدل 1552 دنا پویا

کندانسور آمالگام صاف M مدل 1552 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کندانسور آمالگام صاف S مدل 1551 دنا پویا

کندانسور آمالگام صاف S مدل 1551 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آمالگام کریر پلاستیکی انگلیسی دنا پویا

آمالگام کریر پلاستیکی انگلیسی دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

اسپاتول دهانی/برنیشر مدل 1492 دنا پویا

اسپاتول دهانی/برنیشر مدل 1492 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

گیره ماتریس اطفال مدل 1442 دنا پویا

گیره ماتریس اطفال مدل 1442 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس آدسون ساده 15cm مدل 1395 دنا پویا

پنس آدسون ساده 15cm مدل 1395 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آرش کراون معمولی (با 4 سری) مدل 3201 دنا پویا

آرش کراون معمولی (با 4 سری) مدل 3201 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آمالگام کریر پلاستیکی مدل 16A دنا پویا

آمالگام کریر پلاستیکی مدل 16A دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com