پریو-جراحی

دسته تیغ بیستوری 7#-مدل 2206 دنا پویا

دسته تیغ بیستوری 7#-مدل 2206 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دسته تیغ بیستوری 5#-مدل 2207 دنا پویا

دسته تیغ بیستوری 5#-مدل 2207 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی زاویه دار مدل 2023 دنا پویا

قیچی جراحی زاویه دار مدل 2023 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی سرکج بلند مدل 2030 دنا پویا

قیچی جراحی سرکج بلند مدل 2030 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ پی دی ال مدل 2265 دنا پویا

سرنگ پی دی ال مدل 2265 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

نیدل ریکاپر پایه دار مدل 2275 دنا پویا

نیدل ریکاپر پایه دار مدل 2275 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل L-16cm 2224 دنا پویا

رانژور مدل L-16cm 2224 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل S-16cm 2223 دنا پویا

رانژور مدل S-16cm 2223 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل L-14cm 2222 دنا پویا

رانژور مدل L-14cm 2222 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل S-14cm 2221 دنا پویا

رانژور مدل S-14cm 2221 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل Friedman-15cm -2226 دنا پویا

رانژور مدل Friedman-15cm -2226 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل Mini Friedman-12cm 2225 دنا پویا

رانژور مدل Mini Friedman-12cm 2225 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2243-Double Action Beyer دنا پویا

رانژور مدل 2243-Double Action Beyer دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2242-Double Action Beyer دنا پویا

رانژور مدل 2242-Double Action Beyer دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2292 دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2292 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2289 دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2289 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ ثابت 2254 مدل دنا پویا

سرنگ ثابت 2254 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com