پریو-جراحی

سرنگ کمرشکن 2252- Supreme مدل دنا پویا

سرنگ کمرشکن 2252- Supreme مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ کمرشکن 2251 مدل دنا پویا

سرنگ کمرشکن 2251 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی 10-2287 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 10-2287 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی 9-2286 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 9-2286 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی 8-2285 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 8-2285 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی کروان برخمیده دنده ای 2052 دنا پویا

قیچی کروان برخمیده دنده ای 2052 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ دسته تخت 2259 مدل دنا پویا

سرنگ دسته تخت 2259 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ سه حلقه 2257 مدل دنا پویا

سرنگ سه حلقه 2257 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ ثابت دسته رنگی 2255 مدل دنا پویا

سرنگ ثابت دسته رنگی 2255 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی کروان برسرصاف دنده ای 2051 دنا پویا

قیچی کروان برسرصاف دنده ای 2051 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی دوکاره 2050 مدل دنا پویا

قیچی دوکاره 2050 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی کروان برخمیده 2042 مدل دنا پویا

قیچی کروان برخمیده 2042 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی کروان سرصاف 2041 مدل دنا پویا

قیچی کروان سرصاف 2041 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس دسته خم دار 2025 مدل دنا پویا

قیچی ایریس دسته خم دار 2025 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دسته تیغ بیسوری 4# 2205 مدل دنا پویا

دسته تیغ بیسوری 4# 2205 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس خمیده 2022-11.5cm مدل دنا پویا

قیچی ایریس خمیده 2022-11.5cm مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی 2012

قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی 2012

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی خمیده 2011- 13cm مدل دنا پویا

قیچی جراحی خمیده 2011- 13cm مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی سرصاف 2010- 13cm مدل دنا پویا

قیچی جراحی سرصاف 2010- 13cm مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس سرصاف 2021 مدل دنا پویا

قیچی ایریس سرصاف 2021 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com