پریو-جراحی

کورت قاشقی مدل M- 1738 دنا پویا

کورت قاشقی مدل M- 1738 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کورت قاشقی مدل S- 1737 دنا پویا

کورت قاشقی مدل S- 1737 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست هالو مدل H1715 دنا پویا

الواتور پریوست هالو مدل H1715 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست Molt9) 1715) مدل دنا پویا

الواتور پریوست Molt9) 1715) مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست 1710 مدل دنا پویا

الواتور پریوست 1710 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

چیزل اوشن باین راست دست ساده 1752 مدل دناپویا

چیزل اوشن باین راست دست ساده 1752 مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

چیزل اوشن باین چپ دست ساده 1751 مدل دناپویا

چیزل اوشن باین چپ دست ساده 1751 مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست پریچارد 1862- 840 مدل دنا پویا

الواتور پریوست پریچارد 1862- 840 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست هالو H1720 مدل دنا پویا

الواتور پریوست هالو H1720 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم نخ زیر لثه معمولی مدل 3246 دنا پویا

قلم نخ زیر لثه معمولی مدل 3246 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کراون اسپریدر یونیورسال مدل 3220 دنا پویا

کراون اسپریدر یونیورسال مدل 3220 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آرش کراون اتوماتیک (با 3 سری) مدل 3210 دنا پویا

آرش کراون اتوماتیک (با 3 سری) مدل 3210 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم ساده نوک پهن 145mm مدل 1380 دنا پویا

پنس مستقیم ساده نوک پهن 145mm مدل 1380 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم ساده نوک باریک مدل 1375 دنا پویا

پنس مستقیم ساده نوک باریک مدل 1375 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس آدسون ساده 12cm مدل 1393 دنا پویا

پنس آدسون ساده 12cm مدل 1393 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم کوخری نوک پهن مدل 1390 دنا پویا

پنس مستقیم کوخری نوک پهن مدل 1390 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم کوخری نوک باریک مدل 1389 دنا پویا

پنس مستقیم کوخری نوک باریک مدل 1389 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس آدسون کوخری 12cm مدل 1394 دنا پویا

پنس آدسون کوخری 12cm مدل 1394 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com