پریو-جراحی

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن فایل 4.0mm  Milleer 1790 مدل دنا پویا

بن فایل 4.0mm Milleer 1790 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی سرکج بلند مدل 2030 دنا پویا

قیچی جراحی سرکج بلند مدل 2030 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست Molt9) 1715) مدل دنا پویا

الواتور پریوست Molt9) 1715) مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی زاویه دار مدل 2023 دنا پویا

قیچی جراحی زاویه دار مدل 2023 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دسته تیغ بیستوری 7#-مدل 2206 دنا پویا

دسته تیغ بیستوری 7#-مدل 2206 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2289 دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی مدل 15-2289 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

الواتور پریوست 1710 مدل دنا پویا

الواتور پریوست 1710 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ پی دی ال مدل 2265 دنا پویا

سرنگ پی دی ال مدل 2265 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن فایل 7.0mm  Milleer 1786 مدل دنا پویا

بن فایل 7.0mm Milleer 1786 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

چیزل بک اکشن دسته هالو 1756- S مدل دناپویا

چیزل بک اکشن دسته هالو 1756- S مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کورت قاشقی مدل M- 1738 دنا پویا

کورت قاشقی مدل M- 1738 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سوند مدرج یکسر مدل 1930- Probe CPTIN دنا پویا

سوند مدرج یکسر مدل 1930- Probe CPTIN دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

نیدل ریکاپر پایه دار مدل 2275 دنا پویا

نیدل ریکاپر پایه دار مدل 2275 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن فایل 6.0mm  Milleer 1791 مدل دنا پویا

بن فایل 6.0mm Milleer 1791 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

دسته تیغ بیستوری 5#-مدل 2207 دنا پویا

دسته تیغ بیستوری 5#-مدل 2207 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی دوکاره 2050 مدل دنا پویا

قیچی دوکاره 2050 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com