پریو-جراحی

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

سرساکشن فلزی جراحی 11-2288 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2243-Double Action Beyer دنا پویا

رانژور مدل 2243-Double Action Beyer دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ دسته تخت 2259 مدل دنا پویا

سرنگ دسته تخت 2259 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم ساده نوک پهن 145mm مدل 1380 دنا پویا

پنس مستقیم ساده نوک پهن 145mm مدل 1380 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

چیزل مستقیم 1753 مدل دناپویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2242-Double Action Beyer دنا پویا

رانژور مدل 2242-Double Action Beyer دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس سرصاف 2021 مدل دنا پویا

قیچی ایریس سرصاف 2021 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کراون اسپریدر یونیورسال مدل 3220 دنا پویا

کراون اسپریدر یونیورسال مدل 3220 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ ثابت 2254 مدل دنا پویا

سرنگ ثابت 2254 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس دسته خم دار 2025 مدل دنا پویا

قیچی ایریس دسته خم دار 2025 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

رانژور مدل 2241- Double Action دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم نخ زیر لثه معمولی مدل 3246 دنا پویا

قلم نخ زیر لثه معمولی مدل 3246 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

سرنگ ثابت دسته رنگی 2255 مدل دنا پویا

سرنگ ثابت دسته رنگی 2255 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیچی ایریس سرکج مدل 2024 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کورت قاشقی مدل S- 1737 دنا پویا

کورت قاشقی مدل S- 1737 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی 2012

قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی 2012

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

پنس مستقیم کوخری نوک باریک مدل 1389 دنا پویا

پنس مستقیم کوخری نوک باریک مدل 1389 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی ایریس خمیده 2022-11.5cm مدل دنا پویا

قیچی ایریس خمیده 2022-11.5cm مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

بن فایل بین دندانی شوگرمن مدل 1797 1S/2S دنا پویا

بن فایل بین دندانی شوگرمن مدل 1797 1S/2S دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قیچی کروان سرصاف 2041 مدل دنا پویا

قیچی کروان سرصاف 2041 مدل دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com