قلم های کامپوزیت

قلم کامپوزیت طرح هلیومولار H1435 دنا پویا

قلم کامپوزیت طرح هلیومولار H1435 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی پهن 1417-L دنا پویا

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی پهن 1417-L دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی پهن 1416-S دنا پویا

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی پهن 1416-S دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت برنیشر/اسپاتول محکمه 1415 دنا پویا

قلم کامپوزیت برنیشر/اسپاتول محکمه 1415 دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1414-2.5MM دنا پویا

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1414-2.5MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سراسپاتول دهانی 1411-L دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سراسپاتول دهانی 1411-L دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1413-2MM دنا پویا

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1413-2MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1412-1.5MM دنا پویا

قلم کامپوزیت اسپاتول دهانی 1412-1.5MM دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سراسپاتول دهانی 1410-S دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سراسپاتول دهانی 1410-S دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسورمخروطی1407 (L-Wesscott) دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسورمخروطی1407 (L-Wesscott) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسورمخروطی1406 (S-Wesscott) دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسورمخروطی1406 (S-Wesscott) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1405 (Freedman-Markly-L) دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1405 (Freedman-Markly-L) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1404 (Freedman-Markly-S) دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1404 (Freedman-Markly-S) دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1403 Hollen Back Sharp دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1403 Hollen Back Sharp دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1402 Hollen Back Sharp دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر کندانسور1402 Hollen Back Sharp دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

قلم کامپوزیت دو سر برنیشر1401 Burnisher دنا پویا

قلم کامپوزیت دو سر برنیشر1401 Burnisher دنا پویا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-66420260, 021-66580916, 021-66427336

فکس : 021-66914074

تلفکس : -

وب سایت : www.denapuya.com